سی کلمپ

این کلمپ جهت اتصال پرسی در سیم به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در نوع شرکتی با جنس تمام مس به روش اکسترود و با خلوص 99/9 درصد و بازاری با جنس 60% مس و 40% برنج به روش الکترود تولید می شود.

ارتا خط عرضه کننده سیم و کابل می باشد.
از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در ارتا خط میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.